Vatten stoppar bygglovsöverklagan

En 30 meter bred vik gör att granne inte räknas som granne.

Husägare i Nacka valde att överklaga ett bygglov på grund av att det nya huset var ritat på ett sätt som skulle kunna innebära ett störande intrång i grannarnas privatliv. Men samtliga instanser anser att husägaren inte har rätt att överklaga, trots att husen bara ligger 30 meter ifrån varandra. Anledningen är en 30 meter bred vik som löper mellan fastigheterna.

Enligt mark- och miljööverdomstolen är det endast fastigheter som gränsar direkt till den fastighet som bygglovet gäller som har rätt att överklaga - alternativt om det löper en väg mellan dessa. Överklagan avslås därför.

Orsaken till att husägaren ville överklaga bygglovet var för att de har en badstrand som vetter åt det nya husets norrsida. Grannen ansåg att husets stora glasfönster och dörrar skulle vara besvärande för dem sommartid.

Källa: Dagens Juridik