Ekonomi

Unga stressade av situationen på bostadsmarknaden

Grafik: SBAB.

Grafik: SBAB.

Dagens bostadsmarknad med snabba försäljningar och höga priser utgör en allt större stressfaktor för personer under 30 år.

Personer mellan 20-29 år känner sig mer stressade över bostadsköpet idag än vad de gjorde för ett år sedan. Enligt en undersökning som SBAB genomfört nyligen anger 48 procent att de känner sig ganska eller väldigt stressade över att gå på visningar, vilket är en 20-procentig uppgång sedan 2014.

- Att vara ung och ny på bostadsmarknaden är en stress i sig. Men dagens situation, där många objekt säljs redan innan visning, trissar ytterligare upp stämningen inför visningar. Vetskapen om att det är få objekt till salu, många potentiella köpare, vilda budgivningar och snabbt stigande priser späder också på stressen, säger Emma Persson, boendeekonom hos SBAB.

Mest stressade är unga människor i Stockholmsområdet. Och av de cirka 1 200 tillfrågade anger endast 15 procent att de känner sig lugna inför bostadsköpet.

Ytterligare ett stressmoment är bolånet, och då främst valet av bindningstid på detta. Här har gruppen som känner sig väldigt stressade ökat från 11 till cirka 25 procent, medan de som upplever ganska mycket stress utgör strax över 30 procent.

- För de som har höga belåningsgrader, vilket unga ofta har, så blir räntekostnaden en stor del av den totala boendekostnaden. Att välja räntebindning blir därför ett viktigt val. Osäkerhet kring framtida ränteläge i kombination med en del okunskap om riskerna med olika val ligger säkerligen bakom stressen, säger Emma Persson.