Juridik, Ekonomi

Stressade fram bygglov - ogiltigförklaras i domstol

Byggloven för stiftelsen Silviahemmets två hus ska ha pressats fram från högre uppsatta anställda i Ekerö kommun. Nu ogiltigförklaras de i domstol.

Mark och miljödomstolen beslutar att riva upp byggloven för två byggnader som Drottning Silvias stiftelse Silviahemmet byggt på Drottningholm. När Aftonbladet når byggnadsnämndens före detta ordförande Lennart Nilsson visar det sig att byggloven beviljats efter påtryckningar från personer högre upp i kommunen. Han fick dessutom lämna sin post eftersom han inte velat stressa fram några beslut i ärendet.

Enligt Lennart Nilsson var det viktigt för stiftelsen att husen stod klara lagom tills ett jubileum. Men eftersom de inte rimmade väl med utseendet på bebyggelsen i området i övrigt ställde sig byggnadsnämnden tveksamma till att bevilja bygglovet. 

– Vi i byggnadsnämnden sa att det här går inte, ni kan inte göra så här. Det var i den vevan som det började komma påtryckningar uppifrån. De kom från kommunledningen. Kommunalrådet Adam Reuterskiöld och kommundirektören Lars Hortlund som hade sina kanaler mot tjänstemännen. Adam var på mig och sa att det här måste ni bara göra. På det viset kände sig ju nämnden pressade att gå fram med det här, säger Lennart Nilsson och fortsätter:

– Han (Adam, reds anm.) hade vid något tillfälle sagt att ”det är klart att vi ordnar det här och att ni får ert bygglov”. Det antar jag att han hade sagt, för han var upprörd över att det inte blev så. Han sa ju sen att han hade tappat ansiktet inför drottningen på grund av att jag inte bara släppte igenom det här bygglovet utan vidare.

En vecka efter att Lennart fått lämna sin ordförandepost beviljades bygglovet. Grannar överklagade genast beslutet. De ansåg att de moderna husen inte passade in i den unika miljön. De valde att gå vidare till mark- och miljödomstolen.

Nyligen meddelade domstolen att grannarna har rätt. Bygglovet ogiltigförklarades och husen, som redan hunnit byggas, räknas nu som svartbyggen.

Det är i dagsläget oklart om någon av parterna kommer att överklaga domen. Adam Reuterskiöld har inte gått att nå för en kommentar.