Alla villaförsäkringar täcker inte vattenskador

Alla villaförsäkringar täcker inte vattenskador

Foto: Marlén Eskilsson

En ny granskning visar att kostnaderna och villkoren för villaförsäkringar skiljer sig åt dramatiskt, något som Byggahus läsare Bo Käll fick erfara när han fick en vattenskada.

När du ska välja villaförsäkring är det viktigt att du gör en ordentlig granskning av villkoren hos de olika försäkringsbolagen. Alla försäkringarna innehåller ett visst grundskydd, men utöver det visar den oberoende organisationen Konsumenternas Försäkringsbyrå att både premier och villkor kan skilja sig åt rejält, och i slutändan kan det bli skillnaden på om du får ut flera tusentals kronor eller inga alls.

Exempelvis är det många försäkringsbolag idag som inte längre ersätter skador uppkomna vid problem med yt- och tätskiktet i badrummet.

- Ofta ersätts inte yt- och/eller tätskiktet om läckaget har gått igenom dem, vilket det ju ofta gör. Försäkringsbolagen började plocka bort möjligheten att få ersättning för detta för 5-10 år sedan. Det finns dock några bolag som fortfarande har det kvar, säger Peter Stark som är expert på boendeförsäkringar hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Som exempel på försäkringar som fortfarande täcker den typen av skador nämner han Trygg Hansa och IF. Men IF kräver, i den billigare varianten, att det finns våtrumsintyg och att arbetet är gjort av en behörig installatör. 

Drabbad
En av de som drabbats av att villaförsäkringen inte täckte vattenskadorna i badrummet är Byggahus läsare Bo Käll. När tätskiktet vid anslutningen till hans 14 år gamla golvbrunn började läcka fick han inte ut en krona från Länsförsäkringar för att återställa dessa, endast för rivning och återställande av själva vattenskadan.

- Jag känner mig lurad. Jag frågade var jag kunde läsa att den inte täcker det, och han svarade att det står på sidan 16. Men vem sitter och läser 16 sidor finstilt text innan de skaffar en försäkring idag? Jag frågade också om de känner att det är schysst mot kunderna att de friskriver sig från sådana skador, medan de exempelvis täcker skador på kopparrör som ju har en hållbarhet på 50 år jämfört med tätskiktets cirka 15 år. Tyvärr är det så sade han bara, säger Bo Käll.

Stora skillnader
Hanteringen av vattenskador är inte det enda som skiljer försäkringarna åt. Exempelvis påverkas ersättningen även av åldern på den skadade ytan. Hade Bo Käll ändå fått ersättning för sin vattenskada skulle troligen ett åldersavdrag ha trätt in. Och jämförelser mellan försäkringarna visar att det kan skilja upp till 95 000 kronor i hur mycket som dras av.

Enligt försäkringsexpert Peter Stark kan de billigare försäkringarna ge åldersavdrag på upp till 105 000 kronor, medan de lite dyrare ofta har en begränsning satt till maximalt åldersavdrag på mellan 10 000-15 000 kronor. En viktig punkt att ha i åtanke om du har ett lite äldre hus.

Ersättningsboende vid vattenskador och brand är en annan punkt där det finns skillnader. Vissa försäkringsbolag erbjuder ersättningsboende i 12 månader medan andra erbjuder i 18 månader. 

Du har också hussvamp som ett viktigt jämförelsealternativ. Hussvamp kan snabbt orsaka skador för hundratusentals kronor, men vissa försäkringsbolag ersätter inte angreppet alls.

Numera kan du jämföra
Försäkringarna är en djungel för den oinvigde. Men sedan september månad kan du hos oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå dels se betyg på olika villaförsäkringar och dels djupgranska dem sida vid sida utifrån ett antal olika parametrar.

När du jämför är det dock viktigt att du inte bara ser till betyget. Folksam har exempelvis toppbetyget i skrivande stund men ersätter inte skador på yt- och tätskikt i badrum. De har andra fördelar som vägt över och gjort att de fått så bra betyg.

- Folksam ersätter inte yt- och tätskiktet i någon av sina produkter, men de får bra betyg på andra moment så som självrisker, allrisk och mervärde. De har också en liten specialare som gör att merkostnader orsakade av nya branschregler täcks vid renoveringen av badrummet, säger Peter Stark. 

Välj ut ett par försäkringsbolag i verktyget som du tycker verkar intressanta, och se över så att de täcker dyra skador som du tycker är viktiga att få med, så som exempelvis brand- och vattenskador och hussvamp. Undersök också om det ingår en allrisk. Jämför sedan årskostnad (den får du undersöka själv) och självrisk för att få en bra uppskattning.

- Försäkringar är komplicerade produkter och innehåller väldigt många olika delar. Händer en skada upptäcker man ofta försent att ett visst moment eller en viss del inte ersätts alls, eller att du får lägre ersättning än hos konkurrenterna.

Det var detta som hände Bo Käll.

– Jag skulle rekommendera alla som är i tagen att skaffa en villaförsäkring att de jämför hur de olika försäkringsbolagen hanterar vattenskador. Vid en vattenskada i badrummet måste du riva allt - allt måste göras om uppifrån och ner. Och det blir jättedyrt om du inte har en försäkring som täcker det, säger han och fortsätter:

- Jag tycker också försäkringsbolagen borde bli tydligare och informera bättre. Varför inte berätta om nya branschregler och annat som påverkar konsumentens försäkring. De har ju råd att skicka ut reklam, då borde de även kunna skicka ut information, säger Bo Käll.