Ekonomi

Sölvesborg höjer bygglovsavgiften för att få in mer pengar

Genom att använda större kommuners beräkningsmodell kan Sölvesborg höja bygglovsavgiften med 25 procent.

Sölvesborg kommun ligger i Blekinge.

Sölvesborg kommun ligger i Blekinge.

Sölvesborg planerar justera sin bygglovstaxa utifrån större kommuners riktlinjer. De kommer på så sätt få in mer pengar varje år, förutsatt att lika många söker bygglov som tidigare, eftersom det blir en 25-procentig höjning av taxan.

Bygglovstaxan har tidigare utgått ifrån Sverges Kommuner och Landstings mall för hur en kommun med färre än 20 000 invånare bör beräkna den. Det nya beräkningssättet som kommunen vill tillämpa innebär kort och gott att man utgår från den faktor som större kommuner använder. Tidningen Sydöstran ifrågasätter beslutet med att färre då kanske vill bygga i kommunen. Men byggnadsnämndens ordförande tror inte att det kommer att bli så, och påpekar att någon måste betala.

Enligt henne kommer kostnaden antingen att landa på de som tar nya bygglov, eller så kommer kommunen att behöva plocka ut den genom skattemedel vilket då drabbar alla. Deras slutsats är att det förstnämnda är bäst.

Hon tycker heller inte att det är konstigt att de använder sig av beräkningen som är till för större kommuner.

Är det inte lite konstigt att Sölvesborg nu jämför sig med en grupp städer som är betydligt större när man sätter taxan?

– Nej, det tycker vi inte, säger byggnadsnämndens ordförande Hillevi Colliander.