Ska betala 80 000 kr för att inte ha följt rivningsbeslut

En husägare får vite för att inte ha rivit sin tillbyggnad.

Trots att det har gått 3 år sedan en husägare i Kristianstad fick order i domstol om att riva sin tillbyggnad har fortfarande inget hänt. Därför har kommunen ansökt, och fått godkänt, om att utdela vite på 80 000 kronor.

Husägaren byggde till huset, lade till ett kök och satte upp väggar 2010. Men åtgärderna medgavs inte av det bygglov han fått.

Efter flera turer i rätten stod det klart att byggnadsnämnden fick rätt, nämligen att tillbyggnad, kök och uppsatta väggar ska rivas. Men husägaren har alltså inte följt det beslutet. Enligt honom har han bara satt upp ett skärmtak med ett skjutdörrsparti vilken ska ha varit godkänt av 2003 års regelverk.

Men domstolen går på kommunens linje.

Källa: https://24kristianstad.se/husagare-tvingas-betala-vite-for-svartbygge_5f47e3f5