Ekonomi

SCB: ”Priserna stiger sett till senaste 3 månaderna”

Vår medlem Fresves hus.

Vår medlem Fresves hus. Foto: Fresve

Huspriserna befinner sig i ett läge där de rör sig både upp och ner på kort tid.

Nyligen rapporterade Mäklarstatistik försiktigt sjunkande priser under november månad. Men sett ur ett tremånadersperspektiv ligger de fortfarande på plus enligt Statistiska Centralbyråns senaste analys. I den går att läsa att huspriserna ökat med 1 procent under september-november jämfört med tremånadersperioden före.

Priserna stiger i 12 av landets 21 län. Jämtland sticker ut med en prisökning på hela 10 procent. Näst högst ligger Uppsala med en 4-procentig ökning.

I botten hittar du Gävleborg med -3 procent. Länet utgör 1 av de 4 där priserna sjunker. De andra 3 är Västerbotten, Kronoberg och Värmland.

  Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år

Län

             

Stockholm

1 326 5 192 1,94 1,94 2,08 0 -7

Uppsala

338 2 963 2,07 1,99 2,07 +4 0

Södermanland

315 2 693 2,14 2,12 2,12 +1 +1

Östergötland

387 2 731 2,24 2,17 2,20 +3 +2

Jönköping

380 2 090 2,12 2,12 2,12 0 0

Kronoberg

234 1 702 2,08 2,09 2,05 -1 +2

Kalmar

323 1 643 2,08 2,07 1,98 0 +5

Gotland

65 3 015 2,12 2,08 1,90 +2 +12

Blekinge

188 1 866 1,99 1,94 1,88 +2 +6

Skåne

1 467 2 943 1,96 1,94 1,94 +1 +1

Halland

347 3 303 2,01 1,99 1,96 +1 +2

Västra Götaland

1 491 3 138 2,13 2,10 2,08 +1 +2

Värmland

366 1 566 2,03 2,06 2,02 -1 +1

Örebro

318 1 833 2,16 2,09 2,07 +3 +4

Västmanland

301 2 285 2,18 2,16 2,30 +1 -5

Dalarna

355 1 822 2,20 2,20 2,15 0 +2

Gävleborg

389 1 600 2,16 2,22 2,08 -3 +4

Västernorrland

322 1 430 2,20 2,20 2,10 0 +5

Jämtland

129 1 714 2,10 1,91 1,97 +10 +7

Västerbotten

281 1 764 2,27 2,31 2,21 -2 +3

Norrbotten

340 1 451 2,17 2,11 2,12 +3 +2

Storstadsområde

             

Stor-Stockholm

1 326 5 192 1,94 1,94 2,08 0 -7

Stor-Göteborg

753 4 609 2,05 2,03 2,08 +1 -1

Stor-Malmö

591 3 808 1,96 1,94 1,95 +1 +1

Hela landet

9 662 2 793 2,08 2,06 2,07 +1 +1