SCB: ”Priserna stiger sett till senaste 3 månaderna”

Huspriserna befinner sig i ett läge där de rör sig både upp och ner på kort tid.

Vår medlem Fresves hus.

Vår medlem Fresves hus. Foto: Fresve

Nyligen rapporterade Mäklarstatistik försiktigt sjunkande priser under november månad. Men sett ur ett tremånadersperspektiv ligger de fortfarande på plus enligt Statistiska Centralbyråns senaste analys. I den går att läsa att huspriserna ökat med 1 procent under september-november jämfört med tremånadersperioden före.

Priserna stiger i 12 av landets 21 län. Jämtland sticker ut med en prisökning på hela 10 procent. Näst högst ligger Uppsala med en 4-procentig ökning.

I botten hittar du Gävleborg med -3 procent. Länet utgör 1 av de 4 där priserna sjunker. De andra 3 är Västerbotten, Kronoberg och Värmland.

  Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år

Län

             

Stockholm

1 326 5 192 1,94 1,94 2,08 0 -7

Uppsala

338 2 963 2,07 1,99 2,07 +4 0

Södermanland

315 2 693 2,14 2,12 2,12 +1 +1

Östergötland

387 2 731 2,24 2,17 2,20 +3 +2

Jönköping

380 2 090 2,12 2,12 2,12 0 0

Kronoberg

234 1 702 2,08 2,09 2,05 -1 +2

Kalmar

323 1 643 2,08 2,07 1,98 0 +5

Gotland

65 3 015 2,12 2,08 1,90 +2 +12

Blekinge

188 1 866 1,99 1,94 1,88 +2 +6

Skåne

1 467 2 943 1,96 1,94 1,94 +1 +1

Halland

347 3 303 2,01 1,99 1,96 +1 +2

Västra Götaland

1 491 3 138 2,13 2,10 2,08 +1 +2

Värmland

366 1 566 2,03 2,06 2,02 -1 +1

Örebro

318 1 833 2,16 2,09 2,07 +3 +4

Västmanland

301 2 285 2,18 2,16 2,30 +1 -5

Dalarna

355 1 822 2,20 2,20 2,15 0 +2

Gävleborg

389 1 600 2,16 2,22 2,08 -3 +4

Västernorrland

322 1 430 2,20 2,20 2,10 0 +5

Jämtland

129 1 714 2,10 1,91 1,97 +10 +7

Västerbotten

281 1 764 2,27 2,31 2,21 -2 +3

Norrbotten

340 1 451 2,17 2,11 2,12 +3 +2

Storstadsområde

             

Stor-Stockholm

1 326 5 192 1,94 1,94 2,08 0 -7

Stor-Göteborg

753 4 609 2,05 2,03 2,08 +1 -1

Stor-Malmö

591 3 808 1,96 1,94 1,95 +1 +1

Hela landet

9 662 2 793 2,08 2,06 2,07 +1 +1