Ekonomi

Så spår mäklarna bomarknaden nästa år

Mer pålästa konsumenter och försiktigare prisuppgångar, alternativt helt oförändrade priser, är vad vi har att vänta av 2016 om vi tror på mäklarna.

När mäklarna får spå prisutvecklingen på bostäder under 2016 tror majoriteten på att de förblir oförändrade, men en relativt stor grupp tror också på en prisuppgång. Fördelningen mellan stillastående huspriser och de som tror på en uppgång är 52 respektive 44 procent.

- Prisuppgången under 2015 har varit väldigt kraftig. Att det skulle upprepas under 2016 är inte troligt vilket man kan se i mäklarnas svar. Även om en relativt stor andel fortfarande tror på en uppgång så förväntar sig de flesta en prisökning i lugn takt. Det är även intressant att se att mäklarna i Stockholm och Göteborg är de som i minst utsträckning tror på en prisuppgång. Det är en trend vi inte sett tidigare år, säger Lars-Erik Nykvist, vd för Fastighetsbyrån.

Störst tilltro till prisuppgångar finns istället på mindre orter. Men Malmö sticker ut i statistiken, där tror hela 63 procent av mäklarna att huspriserna kommer att klättra uppåt även under nästa år.

När mäklarna får sammanfatta sin bild av bomarknaden 2016 utkristalliseras följande:

  • Inte samma kraftiga prisuppgång som 2015. Stillastående eller svagt stigande priser.
  • Ingen dramatisk påverkan om amorteringskrav införs då flera banker redan nu ställer krav på amortering. Möjligen en viss dämpande effekt.
  • Säljare har höga förväntningar vilket kan leda till något längre försäljningstider.
  • Fortsatt trend att skillnaden mellan attraktiva och mindre attraktiva bostäder ökar. Läge, skick, styling och stil påverkar efterfrågan.
  • Politiska beslut och utspel påverkar marknaden och konsumenterna blir mer och mer pålästa.