Uppåt för huspriserna i hela landet

Året 2020 gav plus på huspriserna från norr till söder.

Trots Corona steg bostadspriserna under 2020, detta slår SBAB fast i en rapport. Banken har analyserat prisutvecklingen och ser att huspriserna stigit mellan 10,4-17 procent sista 12 månaderna beroende på var i landet man tittar. Störst ökning är det i södra Sverige med sina 17 procent. Lägst ökning redovisar stor-Göteborg och stor-Malmö med 10,4 procent.

Den senaste månaden föll priserna tillbaka något i många områden. Men både mellersta och södra Sverige samt stor-Stockholm redovisar plus även för december. Man kan också se att småhuspriserna har en kraftigare prisutveckling.

- Trenden med att småhuspriserna stigit mer än lägenhetspriserna fortsatte i Storstockholm under december. Det speglar ett fortsatt relativt sett större intresse för att bo i småhus än i lägenhet under coronakrisen, i kombination med ett litet utbud av småhus, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

Man slår också fast att andelen småhus som byggs har minskat i relation till flerbostadshus under det senaste decenniet. För 10 år sedan var andelen runt 40 procent, men den siffran är nu nere på 20 procent. Men trots det knappa utbudet tror man att prisuppgången kommer att mattas av i år.

- Under 2021 förväntar vi oss en betydlig mindre uppgång i bostadspriserna än den vi såg under 2020, säger Robert Boije.