Ekonomi

Så mycket ökar huspriserna just nu

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Grafik: SCB.

Huspriserna stiger enligt senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån.

Huspriserna har länge klättrat försiktigt uppåt, men senaste tremånadersperioden sticker de iväg över hela landet. Den genomsnittliga prisökningen landar på 3 procent jämfört med tremånadersperioden före.

Statistiska Centralbyrån undersöker även hur priserna rör sig på länsnivå. Enligt deras siffror har huspriserna sjunkit i 4 av landets 21 län, men ökat i hela 16 av dem. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 8 procent och den stod Jämtland för. Den kraftigaste prisnedgången hittar du på Gotland med -3 procent.

I storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg steg priserna mellan 1-3 procent.

Jämför vi samtliga siffror med samma period i fjol ser vi att priserna ökat i 20 av landets 21 län och att den genomsnittliga prisuppgången är 9 procent. 

- Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Östergötlands län med 17 procent, följt av Västernorrlands län med 14 procent. Det enda länet där priserna inte steg var Blekinge län, där var priserna oförändrade. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 5 och 11 procent, skriver Statistiska Centralbyrån.

Genomsnittspriset för ett hus ligger just nu på 2,9 miljoner kronor.