Jonas Lindmark, Ekonomi

"Rot-avdraget kommer att försvinna snart"

Regeringen prioriterar nybyggda bostäder, vilket gör att ROT-avdraget tas bort. Brist på hantverkare gör att ROT idag inte gynnar kunderna utan främst ger hantverkarna mer betalt per timme, vilket paradoxalt nog kan göra att de arbetar mindre.

Det råder brist på hantverkare.

Det råder brist på hantverkare. Foto: Marlén Eskilsson

När arbetslösheten i Sverige har ökat så har regeringen flera gånger infört ROT-avdrag för att få svenska folket att spendera mer pengar och stimulera byggbranschen. Huvudsyftet har varit att öka konsumtionen av tjänster så att arbetslösa får jobb, men dessutom har en baktanke varit att minska svartjobben och därmed bredda skattebasen (fler som betalar skatt kompenserar att skattenivån sänks). Kunderna har sett ökade fördelar med att få kvitto, samtidigt som hantverkarna har velat få pensioner och slippa skattefuska.

Det främsta ekonomiska argumentet mot ROT-avdrag idag är att när alla kunniga hantverkare redan är fullt sysselsatta, så betyder ytterligare ökad efterfrågan främst höjda priser.

Men när det blivit bättre tider så tas ROT-avdragen bort. De nuvarande ROT-avdragen infördes efter finanskrisen 2008 och i januari 2016 minskades omfattningen med 40 procent (avdraget minskades från 50 till 30 procent). Politiker diskuterar idag att ta bort ROT helt, eftersom de hellre vill försöka stimulera byggandet av helt nya bostäder. Både inflyttningen till storstäderna och invandringen gör att mer behöver göras för att minska bostadsbristen. Snart har arbetslösheten i Sverige minskat tillräckligt och då kommer ROT-avdraget att försvinna.

Det främsta ekonomiska argumentet mot ROT-avdrag idag är att när alla kunniga hantverkare redan är fullt sysselsatta, så betyder ytterligare ökad efterfrågan främst höjda priser. Och när hantverkare tack vare ROT-avdrag kan ta mer betalt så kan det paradoxalt nog göra att de arbetar färre timmar.

Det är nämligen inte självklart vilken effekt högre timlön får på hur många timmar per vecka vi människor väljer att jobba. Dels finns en effekt som ekonomer kallar substitutionseffekt, som förenklat betyder att det blir mer frestande att skippa semestern när varje arbetad timme ger möjlighet att köpa mer (t ex att köpa en extra sportbil blir ett substitut för semester). Men dels ger ökad timlön en inkomsteffekt, som innebär att hantverkaren behöver arbeta färre timmar för att ha råd med samma konsumtion. Vilken effekt som är starkast varierar mellan människor.

För de politiker och tjänstemän på finansdepartementet som beslutar om ROT-avdraget räcker det att den positiva effekten på ekonomin har blivit tveksam, för att de hellre ska vilja försöka stimulera någon annan del av ekonomin. Visst finns motargumentet kvar att om ROT-avdraget tas bort så kommer fler kunder att vilja betala hantverkare svart, men halva den effekten kom rimligen redan när stimulansen minskades i januari 2016.