Ekonomi

ROT-avdraget fortsätter att tappa i popularitet

Byggmaterial.

Byggmaterial. Foto: Ozean.

Efter en kort tur uppåt i mars, vänder nu nyttjandet av ROT-avdraget återigen nedåt.

I mars ökade nyttjandet av ROT-avdrag efter att länge ha minskat, men färska siffror för april månad visar återigen på en nedgång. Antalet utförare minskade med cirka 1 000 stycken, avdragen minskade med 35 miljoner kronor och likaså minskade antalet köpare med ett par tusen stycken.

Trenden med att nyttjandet av ROT-avdraget minskar har varit tydlig sedan ROT-avdraget ändrades från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Mars var dock ett undantag. Då ökade avdragen från 622 miljoner till 640 miljoner kronor. 

Antalet utförare har däremot länge minskat.

- Över 1000 färre företag i februari jämfört med samma månad förra året, i mars bara något färre men i april sjönk antalet utförare med nästas tusen till 21 373. Siffran har tidigare legat på omkring 30 000. Nu närmar vi oss altså 20 000 i rask takt. Det handlar därmed i princip om en strukturomvandling i byggbranschen, skriver Byggmaterialhandlarna.

De siar vidare om att många av företagen gått över till kommersiella fastigheter och flerbostadshus, samt att en del troligen fått lägga ner.