Ekonomi

Regeringen: "Förvänta er stillastående huspriser under lång tid"

Anders Borg kommenterar EU-kommissionens rapport om de svenska hushållens skuldbörda.

Om bostadsutlåningen ökar kommer fler ingrepp från regeringen, varnar Anders Borg i en artikel på Dn.se. Det är EU-kommissionens granskning och kommenterarer kring de svenska hushållens skuldbörda som föranlett flera uttalanden från finansministern.

Kommissionen menar att att skuldbördan skapar obalans för svensk ekonomi, något som Anders Borg håller med om. Däremot håller han inte med om alla de ändringar som föreslås i rapporten, bland annat avfärdar han förslag så som marknadshyror och slopade ränteavdrag. Han talar istället varmt om förenklade byggregler, minskade möjligheter att överklaga byggplaner och ändrade regler för bolån med höjda kapitalkrav för bankerna. Åtgärderna är dock inget vi kommer att märka av direkt. Tiden det talas om är istället en omställningsperiod på tio år.

Anders Borg säger även i artikeln att hushållen bör ställa in sig på att huspriserna kommer att stå stilla under lång tid. Och i takt med att bankerna accepterar ökad utlåning kommer regeringen gradvis att sätta in fler och fler åtgärder som en motattack.