Ekonomi

Priserna upp med 8 % på ett år

Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar prisökningar på hus, men fyra län sticker ut.

Huspriserna fortsätter sakta men säkert att öka enligt den senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån. Under tremånadersperioden februari-april i år har priserna stigit med åtta procent på riksnivå jämfört med samma period förra året, och med en procent jämfört med tremånadersperioden före.

Jämför vi de senaste tremånadersperioderna ser vi också att prisökningar skett i 16 av landets 21 län. Mest ökade huspriserna i Kalmar som redovisar +7 procent. Övriga län mäter mellan +1 till +3, vilket också går i linje med storstadsområdena där både Göteborg och Malmö ökar med 3 procent. Stockholm har istället en 1-procentig ökning.

I 4 av 21 län har dock huspriserna sjunkit. Gotland toppar den listan med -4 procent, medan Uppsala, Blekinge och Västernorrland samtliga uppvisar en minskning på -1 procent.