Ekonomi

Ökat byggande 2015

Det byggs mer, men inte tillräckligt.

Förra året byggdes det 12 procent fler hus än 2014, enligt nya siffror från Statistiska Centralbyrån. Totalt landade slutsiffran på 9 350 stycken.

Siffrorna visar även en ökning när det kommer till lägenheter i flerbostadshus. Antalet påbörjade lägenheter slutade på 35 900 stycken, vilket är en ökning på 30 procent från året före. 48 procent av dessa uppges vara hyresrätter. Dessa siffror ligger dock fortfarande långt från det antal bostäder som måste byggas för att vi ska bygga bort bostadsbristen.