Fler lägenheter men färre husbyggen i fjol

Byggandet av lägenheter ökade markant i fjol, men småhusbyggandet halkade efter.

Under det gångna året skedde en betydande förändring i Sveriges bostadsbyggande. Medan antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 4 procent till 12 212 jämfört med året innan, såg nybyggnation av flerbostadshus en kraftig uppgång. Detta visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Hela 53 383 lägenheter i flerbostadshus stod klara för inflyttning under 2023, vilket är en ökning med nästan 29 procent från föregående år. Ombyggnationer bidrog dessutom med 3 325 nya lägenheter, vilket innebär att det totala antalet nya bostäder genom ny- och ombyggnad under året uppgick till 68 920 lägenheter, en ökning med cirka 22 procent från 2022.

Regeringen har nyligen aviserat ett ökat fokus på småhusbyggande genom att tillsätta en egnahemsrörelse med Stefan Attefall i spetsen. Målet är att samordna kommuner, företag och andra för att få till ett ökat byggande av småhus och tillgänglig mark.