Byggahus.se
Några noteringar:

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9 procent och står nu för tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 procent av alla abonnemang för fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s.
Abonnemangen som använder det traditionella kopparnätet (xDSL) minskade till endast 360 000, vilket innebär att antalet mer än halverats på tre år.

Mobilnäten användes mer intensivt under 2020. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 36 procent, vilket är en snabbare ökning än året innan då motsvarande ökning var 26 procent. Nästan all datatrafik går via 4G-näten, men viss användning i 5G-nät syntes för första gången under 2020.


Statistiktabell över tillgång till fast bredband och telefon i Sverige 2020, uppdelad på täthet av bebyggelse.

https://www.pts.se/sv/nyheter/press...d-och-telefoni-okade-under-pandemi-aret-2020/
 
Av de 5 000 000 hushållen så finns 90% inom tätbebyggt område där ca 96% har eller kan få fiber, i princip färdigbyggt med mindre kompletteringar. Det som tillkommer är nya bostadsområden.
Tolkning görs utifrån hänvisning "I absolut närhet.."
Måttet innebär att antingen: a) en faktisk anslutning finns b) en anslutning kan beställas för högst 40 000 kr eller c) att hushållet eller arbetsstället uppskattas finnas i absoluta närheten av en fiberanslutning. För den exakta metoden se metodbilagan till ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020”.

Och så finns 10% av hushållen 500 000 i glesbygd är 68 % och här kommer det att fortsätta men troligtvis då i kombinationen med någon form av trådlöst, kanske kombinerat FWA-lösningar.

Så det kanske blir sista tråden om fiber vara eller inte vara då det den nu i princip finns färdig som infrastruktur i nästan hela landet, återstår totalt 6 % varav 5 % är glesbygd.;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.