Nu ökar konkurserna igen

Byggkonkurserna minskade i juni, men ökade i juli.

Byggkonkurserna minskade i juni, men ökade i juli. Foto: Creative Commons.

Byggkonkurserna ökar och en orsak är att vi gör mer själva.

Byggkonkurserna ökade med 10 procent i juli jämfört med samma period förra året. Det innebär att nedgången från juni har vänt. 10 procent är dock en relativt låg siffra sett till genomsnittet för samtliga branschområden, då är konkursökningen hela 41 procent.

– Orsaken till dessa ökningar är olika beroende på bransch. Exempelvis är trenden att små byggföretag går i konkurs samtidigt som bygghandeln fortsätter att växa i omsättning. Slutsatsen är att vi anlitar byggföretagen mindre och istället gör jobbet själva, säger Richard Damberg, ekonom på analysföretaget UC som är de som tar fram statistiken.

Sett till första halvåret i år ökar antalet konkurser med 4 procent i byggbranschen. Det motsvarar 602 byggbolag.