Nu har resultaten från Forskningsvillan kommit

Forskningsvillan, ett av NEED4B-projektets demonstrationshus i Sverige, finns i Borås på RISE område.

Forskningsvillan, ett av NEED4B-projektets demonstrationshus i Sverige, finns i Borås på RISE område. Foto: RISE.

Det är dags för simuleringsfamiljen att flytta ut och nya projekt att ta plats.

I ett flera år långt projekt har RISE, Research Institute of Sweden, och hustillverkaren Derome Hus mätt och analyserat värden i två enfamiljshus samtidigt som de testat ny teknik i husen. Nu rundar de av det nuvarande projektet. Resultatet är flera nya energibesparande tekniska lösningar och några spännande lärdomar.

Totalt har man lagt 6 000 forskartimmar på att upprätta en metodik runt lågenergibyggnation, förbättra lösningarna i husmodellen och att analysera resultaten.

- Flera av projektets tekniska lösningar är införda i vår produktion, så som upphöjd styrsyll och andra mindre konstruktionsdetaljer. Takets solcellspaneler har också fungerat väldigt bra på de båda demonstationshusen. Jämfört med ett standardhus är detta enfamiljshus bara tio procent dyrare i inköp, vilket på sikt betalar igen sig genom lägre energikostnader, säger Anders Carlsson, teknisk chef på Derome Hus.

Forskningen har gått till som så att en riktig familj bott i ett av husen, medan en simuleringsfamilj bott i det andra. Hushållen har jämförts löpande, och det har genomförts intervjuer med den riktiga familjen för att man ska förstå skillnader i resultat.

Bägge familjerna hamnade under Boverkets byggregler avseende energianvändning som tillåter 55 kWh/m2 per år, men simuleringsfamiljen hamnade absolut lägst. Det visade sig att det är viktigt att förklara den nya tekniken för de som ska bo i hushållet för att de ska kunna nyttja den på bästa sätt. Den riktiga familjen vädrade nämligen regelbundet. Detta tillsammans med en initialt felaktigt inställd ventilation ledde till ett slutresultat där de hamnade tio kWh/m2 per år högre än simuleringsfamiljen.

– Projektet visar tydligt att det har varit en läroprocess för den verkliga familjen att förstå hur styrningen fungerar i de tekniska lösningarna i huset. Det gäller ju att de som bor i husen använder sig av den kapacitet som finns i de tekniska lösningarna och att man inte använder sig av tidigare invanda beteenden. Så här behöver vi och hela branschen verkligen jobba vidare för att öka förståelsen för handhavandet av tekniken hos de som bor i husen, så att man verkligen använder sig av den energieffektiva tekniken, säger Anders Carlsson.

Resultat energianvändning

  • Boverkets byggregler (BBR) tillåter 55 kWh/m2 per år.
  • Forskningsvillan i Borås: 18 kWh/m2 per år.
  • Demonstrationshuset i Varberg, där den verkliga familjen bor: 30 kWh/m2 per år.

Nu är det dags för nya simuleringspersoner att ta plats i huset i Borås.

– Flera andra forsknings- och utvecklingsprojekt kommer - precis som NEED4B-projektet - också att testa och utvärdera ny, innovativ teknik och metoder i den kontrollerade, men ändå verklighetstrogna miljön. Projektet har gett oss oerhörd kunskap som kommer att vara vägledande för hur vi kan leva och bo klimatsmart – redan nu och i framtiden, säger Lisa Ossman, projektledare på RISE.