Juridik, Ekonomi

Nedsatta fakturor efter rätt i ARN

Husägaren i Backa var inte nöjd med byggföretaget.

Husägaren i Backa var inte nöjd med byggföretaget.

Husägaren har betalat 148 000 kronor, men så mycket mer än så blir det inte efter utslag i ARN.

En husägare i Hisings Backa får betalningsbefrielse på 51 225 kronor och ersättning på 5 173 kronor efter att ha anmält ett byggföretag till Allmänna Reklamationsnämnden. Tvisten mellan husägaren och byggföretaget rör främst ett otydligt avtal och en rad tilläggsarbeten där det är oklart huruvida tilläggsarbetena verkligen varit tillägg och inte ingått i det pris som redan avtalats.

ARN beslutar dock huvudsakligen i husägarens favör. 

- När en konsument ingår ett avtal med en näringsidkare är det näringsidkaren som ska se till att avtalet är så klart och tydligt formulerat att det är lätt för båda parter att förstå vad man kommit överens om. Om avtalstexten formuleras på ett sådant sätt att det är svårt att förstå vad som överenskommits eller om det kan tolkas på olika sätt, är det näringsidkaren som står för risken för detta, skriver nämnden.

Beloppen på flera av fakturorna skrivs därmed ner eftersom det inte tydligt framgår ifall det faktiskt handlar om tilläggsarbeten så som byggföretaget hävdar. 

Ersättningen på 5 173 kronor avser en kabel som företaget ska ha grävt av och som husägaren sedan fått faktura på från Göteborgs Energi.

- Företaget har inte bestridit att kabeln skadats vid grävningsarbeten som företaget utfört. Övervägande skäl talar därför enligt nämnden för att kabeln skadats av företaget. Företaget har inte visat att skadan berott på ett hinder utanför deras kontroll, skriver nämnden.

Husägaren bedöms också ha rätt att hålla inne 10 000 kronor tills dess att fel är avhjälpta. Det saknas exempelvis foder i flera rum vilket byggföretaget menar inte skulle ha ingått i tjänsten, medan ARN menar att offerten är för otydlig för att de ska kunna ge dem rätt på den punkten. Vardagsrummet är heller inte färdigmålat.