Ej fackmässigt arbete med bastustuga

En kvinna hade beställt ett bygge av en bastustuga som byggfirman aldrig färdigställde och dessutom var skorstenen felbyggd. Nu har Allmänna reklamationsnämnden gett henne rätt delvis.

När saker och ting gick fel och den beställda bastustugan aldrig blev klar och dessutom en del av arbetet inte var fackmässigt utfört, behövde kvinnan inte betala allt. Det enligt ett beslut från Allmänna reklamationsnämnden som anser att byggfirman har gjort ett avtalsbrott.

Kvinnan hade beställt en bastustuga med skorsten men byggfirman gjorde inte färdigt byggnaden och skorstenen var inte fackmässigt utfört. Det kunde kvinnan bevisa i form av mailkorrespondensens med den anlitade firman.

Byggföretaget å sin sida menar på att det var ritningarna som var bristfälliga och anledningen till att bastustugan aldrig blev klart var att kvinnan hade skadat sig.

Enligt konsumenttjänstlagen är det ett klockrent fall eftersom det anses vara ett kontraktsbrott när en tjänst avviker från vad konsumenten har rätt att kräva avseende fackmässighet eller från vad som i övrigt anses som avtalat.

Kvinnan slipper nu betala 50 000 kronor till företaget eftersom skorstenen var felaktigt byggd. Däremot anser nämnden att kvinnan har ingått ett avtal med företaget och därför är skyldig att betala för det arbete som de har utfört enligt avtalet.