Juridik

Myndigheter tar fram energistrategi för befintliga byggnader

Renoveringar ska göra befintliga byggnader mer energisnåla. Myndigheterna ser nu över en nationell strategi i sammanhanget.

Även befintliga byggnader behöver bli mer energisnåla. Regeringen har därför beslutat att Boverket och Energimyndigheten ska ta fram en nationell strategi över hur renoveringar kan göra både offentligt ägda och privata bostäder och lokaler mer energisnåla.

- Uppdraget till Boverket och Energimyndigheten är ett steg i regeringens arbete med att öka energiprestandan i våra befintliga byggnader. En ny nationell strategi ska förbättra energiprestandan men också driva på för innovation och tillväxt i byggsektorn, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Uppdraget går bland annat ut på att ta fram förslag på styrmedel och insatser som stimulerar kostnadseffektiva totalrenoveringar som i sin tur gör byggnaden mer energisnål.

Boverket har även fått i uppdrag att se över regelverken som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Målet är att snabbt få igång byggandet av den typen av bostäder och detta genom ett förenklat regelverk och ett mer effektivt bygglovsförfarande.