Ekonomi

Många byggföretag utsatta för osund konkurrens

Färre byggföretag fuskar med skatten men andelen är fortfarande högre än inom många andra branscher.

Antalet skattefel minskar men inom byggbranschen är det fortfarande höga siffror. En färsk undersökning från Skatteverket visar att var tredje byggföretag upplever osund konkurrens på grund av att andra byggföretag fuskar med skatten, detta är dock avsevärt bättre siffror än 2007 för då svarade nästan hälften av företagen samma sak.

Så här skriver Skatteverket: "I undersökningen 2013 upplever en högre andel att de utsatts för skattefuskande företag i hotell/restaurang-, transport och byggbranscherna än i övriga branscher. Samma resultat har visat sig i tidigare undersökningar."

– Det är glädjande om den nedåtgående spiralen har brutits, men det återstår ett stort arbete med att komma tillrätta med den svarta ekonomin i samhället generellt och i byggbranschen specifikt. Att vart tredje byggföretag anser sig utsatt för osund konkurrens för att oseriösa aktörer kan fuska med skatter och avgifter borde vara under den svenska politiska målbilden, säger Peter Löfgren som är utvecklingschef hos Sveriges Byggindustrier.

När det kommer till svarta löner svarar 25 procent att det förekommer. Men majoriteten, 52 procent, anser att det inte förekommer några sådana. 25 procent är dock många sett till flera av de övriga branscherna, och trumfas endast av transportsektorn samt hotell- och restaurangbranschen.

– Vi vill se en lag om närvaroliggare, en redovisning av arbetsgivaravgift på individnivå och en lag om anmälningsplikt för utländska företag. Vi vet att dessa förslag kommer att ge positiva resultat genom att Skatteverkets oanmälda kontroller kan bli effektiva och förebyggande. Manöverutrymmet för fuskarna måste helt enkelt bli mindre, avslutar Peter Löfgren.