Mängder av nyproducerade lägenheter

Mängder av nyproducerade lägenheter

Bostadsmarknaden just nu präglas av ett stort antal nyproducerade bostadsrätter som letar ägare.

Det kraftiga byggandet börjar nu synas i statistiken på olika sätt. Dels har antalet nyproducerade bostadsrätter till salu ökat kraftigt hos Hemnet. I Stockholm har antalet exempelvis ökat med 187 procent på ett år och i landet som helhet med 179 procent. Dels börjar det bli svårare för fastighetsföretagen att få bostadsrätterna sålda till de priser de begär.

– Man bygger upp lokala överskott av bostäder just nu. Det är en förvånande hög siffra som redovisas. Men frågan om utbud handlar också om pris. Nya lägenheter som har byggts ligger kvar ute till försäljning och man kan ha satt priserna lite för högt. Det är mer än vad köpare är beredda att betala, säger Bengt Hansson, analytiker på Boverket, till Svd.se.

Han konstaterar att det blev en trögare marknad redan i våras och att fastighetsbolagen redan planerar för prisjusteringar. Bengt Hansson tror att det initialt handlar om mellan 10-15 procent lägre priser. De hålls dock fortfarande uppe på en relativt hög nivå, till stor del på grund av att marken varit dyr i inköp.

– Vi ser aktiekurserna vika och ägarna till vissa bostadsutvecklare blir inte är så glada. Det kan säkert bli en del konkurser i branschen bland de som kommit in sent och köpt mark till höga priser.

Även markpriserna kommer mest troligt att pressas ned på sikt.