Juridik

Många norrmän föredrar svensk sommar

Antalet fritidshus ägda av utländska ägare har ökat med 19 316 eller 107 procent sedan år 2000 enligt SCB.

Antalet fritidshus ägda av utländska ägare har ökat med 19 316 eller 107 procent sedan år 2000 enligt SCB.

Nu äger norrmännen fler svenska fritidshus än danskarna.

Norrmän ser ut att föredra svensk sommar. Det norska ägandet av svenska fritidshus ökade med 450 stycken förra året, medan det danska ägandet minskade för tredje året i rad - det innebär att norrmännen nu går om danskarna på Statistiska Centralbyråns lista "största utländska ägare av svenska fritidshus".

Vid en detaljgranskning ser man också att våra grannar föredrar olika län. Norrmännen väljer helst fritidshus i Västra Götaland eller Värmland, medan danskarna blickar mer mot Kronoberg och Skåne.

Även tyskar tycker om att semestra i Sverige, och köper då helst fritidshus i Kalmar eller Västra Götaland.

Totalt ägdes 37 438 fritidshus av utländska personer 2015, vilket är en ökning med en procent jämfört med året före.