Ekonomi

Många byggföretag ser sig nödgade att fuska

4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk.

4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Foto: Arbetsmiljöverket

Många byggföretag skulle inte överleva utan att fuska med reglerna.

Var fjärde företag inom bygg- och transportsektorn anser sig inte kunna överleva utan att fuska med regelverken visar en undersökning som Arbetsmiljöverket genomfört. Samma siffra för företag generellt sett är en på fem. Nästan varannat byggföretag uppger även att upptäcktsrisken för fusk är låg.

- Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd. Undersökningarna visar att ökad kontroll behöver gå hand i hand med information om konsekvenserna för individen, företaget och hela samhället att inte följa regler, säger Kicki Höök som leder arbetet mot osund konkurrens.

Nu är målsättningen att myndigheterna ska ändra på det här. Det ska vara svårt att göra fel och enkelt att göra rätt för sig. Ett första steg var de oannonserade kontroller man genomförde mot en rad byggarbetsplatser under maj månad. 

– Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka, säger Kicki Höök