Det blir ett entreprenörsansvar i byggbranschen

Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Byggahus.se.

Regeringen beslutar sig för att ställa ut löneansvaret på samtliga företag i entreprenadkedjan.

Regeringen har nu presenterat ett förslag för det entreprenörsansvar som diskuterats som en åtgärd inom bygg- och anläggningsbranschen. Förslaget innebär att om den anställda inte får ut lönen från sin arbetsgivare, kan den få ut denna från uppdragsgivaren till sin egen arbetsgivare. Om även det företaget håller inne lönen eller visar sig inte existera kan den anställda vända sig till huvudentreprenören.

Tanken är att detta ska motverka kriminalitet och fusk.

- Byggbranschen är en bransch med stora problem med fusk, bristande säkerhet och ibland - dessvärre - även rent kriminell verksamhet. Det innebär att vi har oseriösa företag som utnyttjar svart arbetskraft, struntar i säkerheten och ibland ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Det innebär vidare att seriösa företag utsätts för en osund konkurrens och att människor far illa, säger statsminister Stefan Löfven och påtalar behovet av att städa upp och få ordning i branschen.

Deras analys är att förekomsten av långa entreprenadkedjor är en stor del av det här problemet, eftersom det gör det svårare för myndigheterna att få insyn. Detta utgör i sig en riskfaktor för brott. Därför har man velat finna en lösning där företagen själva får ett större ansvar för de här kedjorna.

- Vi inför ett entreprenörsansvar. Är vår avsikt att huvudentreprenören nu ska börja betala ut lön? Nej det är det förstås inte. Avsikten är att man ska ha koll på sin entreprenadkedja. Syftet är att få ordning och reda i hela entreprenadkedjan, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och fortsätter:

- Vi har gjort förslaget så att det är ett strikt ansvar. Man måste betala och detta med ganska korta tidsperspektiv. Om det blir så att någon annan än arbetsgivaren betalar lönen så har det företaget sedan regressrätt och kan driva tvist mot det företag som från början inte betalat.

Regeringen inför också rätt för arbetstagaren att alltid få information om hela entreprenadkedjan. Detta är skadeståndssanktionerat - ger företaget inte ut informationen kan det leda till böter.

Mats Åkerlind, vice vd för Sveriges Byggindustrier, ser dock inget större behov av regeringens förslag.

- Det här är inget stort problem, vi har ingen stor omfattning av tvister av den här typen där den anställde inte fått sin lön.

Han tror istället att det kan komma att leda till dyrare byggen.