Malmöbor de som trivs bäst i sin stad

Malmö.

Malmö. Foto: Google Maps.

Var och hur man bor påverkar trivseln, och trivseln i Sverige har minskat överlag.

Hur väl man trivs på sin bostadsort har minskat i Sverige sedan 2012 - framför allt i Stockholm som rasat från 72 procent som trivdes 2012 till 58 procent vid dags dato. Fastighetsbyrån, som är de som genomfört undersökningen, konstaterar att stigande bostadspriser kan ha haft stor påverkan på detta.

- Bostadspriserna, och kostnader kopplat till bostaden, är förmodligen det som ändrats mest i Stockholm de senaste sex åren. Uppenbarligen är möjligheten att bo som man vill en faktor som i allra högst grad påverkar den allmänna trivseln, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Sämst trivs de som bor på små orter. Där är det bara hälften av de tillfrågade i undersökningen som trivs bra, alltså 50 procent. 11 procent ser sig till och med som missnöjda.

Malmö sticker ut åt andra hållet. Där anger hela 62 procent att de trivs bra.

- Det är intressant att malmöborna är mest nöjda med tanke på att staden får relativt mycket negativ publicitet. Staden har uppenbarligen mycket positivt att erbjuda. Man kan också konstatera att de positiva aspekterna av att bo på en mindre ort, till exempel lugn, natur och billigare bostäder, inte verkar väga tyngre än negativa faktorer, säger Johan Engström.

Resultatet från undersökningen:

I vilken utsträckning trivs du på den ort du bor på?

 

Riks:

I hög utsträckning – 54 % (65 % 2012)

Varken eller – 38 % (30 % 2012)

I låg utsträckning – 9 % (5 % 2012)

 

Större ort:

I hög utsträckning – 56 % (58 % 2012)

Varken eller – 38 % (38 % 2012)

I låg utsträckning – 7 % (4 % 2012)

 

Mindre ort:

I hög utsträckning – 50 % (62 % 2012)

Varken eller – 39 % (32 % 2012)

I låg utsträckning – 11 % (6 % 2012)

 

Stockholm:

I hög utsträckning – 54 % (72 % 2012)

Varken eller – 36 % (26 % 2012)

I låg utsträckning – 10 % (4 % 2012)

 

Göteborg:

I hög utsträckning – 58 % (70 % 2012)

Varken eller – 40 % (26 % 2012)

I låg utsträckning – 3 % (4 % 2012)

 

Malmö:

I hög utsträckning – 62 % (73 % 2012)

Varken eller – 31 % (25 % 2012)

I låg utsträckning – 7 % (3 % 2012)