Ekonomi

Mäklarna tror amorteringskrav får liten påverkan på huspriserna

Fastighetsbyråns Mäklarpanel ser inte att amorteringskravet kommer att ha någon större påverkan på husmarknaden.

Trots att vi före förra försöket till att införa amorteringskrav såg en ökad aktivitet på bostadsmarknaden, tror mäklarna inte på en upprepning när kravet väl införs på riktigt. Bilden som ges i Fastighetsbyråns Mäklarpanel är att bankerna redan blivit mer restriktiva och ställer högre krav, vilket i sin tur gör att amorteringskravet snarare kommer att få en liten påverkan på huspriserna.

Majoriteten av mäklarna anser också att det är säljarnas marknad just nu. En viss ökning noteras dessutom sedan förra undersökningen i augusti, men samtidigt syns även tecken på en eventuell förändring framöver.

- Möjligen kan vi ana ett trendbrott i Stockholm. De senaste veckorna har mäklarna märkt av en något lugnare marknad med till exempel färre förhandsbud innan visning. Det kan vara en tillfällig utveckling men även en indikation på en stabilisering av priserna. Ofta startar en trend i Stockholm för att sedan sprida sig till andra delar av landet, säger Lars-Erik Nykvist, vd för Fastighetsbyrån. 

Resultat - För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna), oktober 2015:

  • Hela Sverige – 7,64 (7,40 aug 2015)
  • Stor-Stockholm – 7,73 (7,87)
  • Stor-Göteborg – 8,57 (7,93)
  • Stor-Malmö – 8,27 (7,22)
  • Större ort – 7,66 (7,95)
  • Mellanstor ort – 7,83 (7,41)
  • Liten ort – 7,02 (6.53)