Ekonomi

Mäklarna ser fler på visningarna igen

Det blir allt fler besökare på visningarna.

Det blir allt fler besökare på visningarna. Foto: Fastighetsbyrån.

Flera mäklare uppger att trycket på visningarna ökat, och att bostadsmarknaden kan vara på väg att vända.

Under hösten har det talats om avvaktande och osäkra köpare, men enligt mäklarna börjar det nu komma fler på visningarna igen. I Fastighetsbyråns undersökning Mäklarpanelen tillfrågas över 400 mäklare om läget på bostadsmarknaden. Från att ha sett en tydlig fördel för köparna under hösten och vintern anser de nu att det övertaget krymper.

- Både siffrorna och vad mäklarna säger nu efter de första stora visningshelgerna visar en tydlig förändring jämför med innan årsskiftet. Det är överlag fler folk på visningarna och viljan att komma till avslut i bostadsaffären har ökat. Samtidigt finns fortfarande en viss oro kvar och en relativt stor grupp är fortfarande avvaktande och väntar på tydligare signaler vart marknaden är på väg, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Mäklarna har fått frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”. Snittet mellan köparna (0) och säljarna (10) blev nu 4,71, vilket kan jämföras med 4,25 när samma fråga ställdes i december. Glappet krymper på riksnivå och i olika segment.

Mäklarna ser främst skillnaden i antalet spekulanter på visningarna.

- Att det är fler folk på visningarna verkar gälla på de flesta orter runt om i landet. En anledning, främst på dyrare orter, kan vara det skärpta amorteringskravet som kommer närmare med stormsteg. En viss grupp vill köpa och skriva kontrakt innan första mars. Deras köpvilja skulle möjligen även kunna smitta av sig till andra. Sedan har ju priserna gått ner vilket säkert också bidrar till ökad efterfrågan, säger Johan Engström.

För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, skala 0 (köparna) till 10 (säljarna)?

Segment Jan Dec Okt Aug Juni April Jan
Riks 4,71 4,25 4,96 6,38 6,36 7,31 7,27
Stor-Stockholm 3,2 2,28 2,67 4,61 4,29 5,78 5,8
Stor-Göteborg 3,8 3,28 4,24 6,24 6,71 7,94 7,59
Stor-Malmö 4,62 4,54 5,33 7,11 7,73 8,25 8,67
Större ort 4,6 4,51 5,34 6,87 6,33 8,05 8,09
Mellanstor ort 5,3 4,67 5,89 7,16 6,94 7,68 7,72
Mindre ort 5,7 5,52 6,1 6,95 7,09 7,57 7,49