Ekonomi

Lantmäteriet: "Huspriserna steg under tredje kvartalet"

Huspriserna ökar på de flesta håll i landet enligt Lantmäteriets siffror.

Det är inte bara Statistiska Centralbyrån och Mäklarstatistik som håller koll på huspriserna, även Lantmäteriet följer prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Och enligt senaste rapporten har Sverige haft en fortsatt stark prisutveckling under kvartal tre i år. 

- Vi ser en fortsatt stark uppgång av priserna på småhus i hela landet. De flesta län har en relativt jämn prisutveckling över året men det finns också län som sticker ut. I Halland verkar prisökningen ha bromsat in och på Gotland ser vi det motsatta, där har ökningen tagit fart under det senaste kvartalet, säger Henrik Roos, chef för sektionen Fastighetsekonomi hos Lantmäteriet.

Deras statistik visar att huspriserna ökat med i genomsnitt fyra procent mellan kvartal två och tre i år. Störst ökning ser vi på Gotland, samt i Kronoberg och Dalarna.

Jämför vi istället tredje kvartalets siffror med samma kvartal föregående år är den genomsnittliga ökningen i landet hela tio procent. De län som då sticker ut i statistiken är Stockholm (+15 %), Örebro (+14 %) samt Uppsala, Södermanland, Kronoberg och Gotland (+13 %). Svagast prisutveckling redovisar Blekinge (-1 %), Kalmar och Jämtland (+3 %) samt Skåne och Värmland (+6 %).

Län Kvartal 3 2015 jämfört med kvartal 3 2014 Kvartal 3 2015 jämfört med kvartal 2 2015
Stockholm 15% 5%
Uppsala 13% 5%
Södermanland 13% 4%
Östergötland 7% 3%
Jönköping 8% 4%
Kronoberg 13% 8%
Kalmar 3% 2%
Gotland 13% 10%
Blekinge -1% 0%
Skåne 6% 2%
Halland 10% 1%
Västra Götaland 11% 4%
Värmland 6% 0%
Örebro 14% 4%
Västmanland 12% 4%
Dalarna 11% 7%
Gävleborg 8% 2%
Västernorrland 9% 3%
Jämtland 3% 2%
Västerbotten 11% 5%
Norrbotten 11% 2%
Riket 10% 4%