Länsstyrelsen uttalar sig om uppbrända kåtan

Enligt länsstyrelsen har det aldrig stått en kåta på den plats där en kvinna hävdar att hennes släkt haft en kåta i 120 år.

Länsstyrelsen har tidigare fått utstå en hel del kritik för deras beslut att bränna upp en kåta i Storuman. Enligt den som byggt kåtan har länsstyrelsen inte ens varit på plats. Länsstyrelsen hävdar tvärtom, att de visst varit på plats och att de inte kunde finna några lämningar från den ursprungliga kåtan på platsen. De anser även att de har rätten på sin sida eftersom två domstolsinstanser dömt i deras favör.

Kojan

- I media framställs det som att det är en kåta som funnits på platsen sedan 1890 – vilket är helt fel. Vid uppförandet av stugan fanns inga rester kvar av någon ursprunglig kåta. Det handlar således inte om en restaurering av någon äldre byggnad eller kåta utan om en helt ny stuga (bild 1). Denna stuga valde ägaren under det sista året innan borttagandet att ändra utseende på genom att ”klä in” den i en kåtaliknande konstruktion med stänger, hönsnät och torv, fast med den ursprungliga stugan kvar invändigt (bild 2), skriver tre representanter från länsstyrelsen, i Folkbladet.

Bakgrunden till situationen är att det för många år sedan inkom en anonym anmälan om att kvinnan ifråga byggt en stuga på en plats där personen saknat tillstånd och markarrende. Kvinnan fick då vite på 15 000 kronor. Istället för att riva stugan uppförde hon en kåta på platsen. Enligt henne är det hennes släktkåta, men enligt länsstyrelsen är det en ombyggd stuga.

- Här handlar det inte om att ”ord står mot ord”. Det finns odiskutabla fakta som visar att det är en helt ny byggnad som uppförts. Länsstyrelsen har även undersökt om platsen klassats som samisk kulturmiljö, vilket inte är fallet. Vad är det då som upprör? Ja, självklart finns det känslor i frågan. En person tvingas ta bort en byggnad från ett område som denne varit på många gånger under sitt liv, dock i en annan befintlig stuga i området, skriver länsstyrelsen.

I samband med att kåtan skulle brännas ned sade kvinnan bland annat så här till Sveriges Radio:

- Jag anser inte att den är ett nybygge som de påstår. De har inte ens varit på plats, så de vet ju inte.

Läs mer

Länsstyrelsen bränner upp hennes kåta