Juridik

Länsstyrelsen begär höjdåtgärd på 8 år gammalt hus

Ett åtta år gammalt hus i Lysekil måste höjdjusteras efter beslut från länsstyrelsen.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut som sade att höjdskillnaden på ett hus i Lysekil bör anses som ringa och därför inte ska åtgärdas. Huset, som fick sitt slutbevis 2006 och således är 8 år gammalt, måste därför höjdjusteras om beslutet inte överklagas till mark- och miljödomstolen.

Beslutet kommer efter att grannar till huset i mars förra året valde att skicka in en anmälan. Det är oklart varför anmälan inkommit så sent som sju år senare, men efter kontroll från byggnadsnämnden visade sig kritiken stämma - huset var 70 centimeter högre än godkända 5 meter. Enligt Lysekilsposten valde dock byggnadsnämnden att klassificera skillnaden som ringa och varken kräva åtgärd eller sanktionsavgift. Men detta kan nu alltså komma att ändras.

Så här kommenterar länsstyrelsen beslutet: "Eftersom byggnadshöjden på den uppförda byggnaden inte överensstämmer med det beviljade bygglovet åligger det nämnden som tillsynsmyndighet att förelägga fastighetsägaren om rättelse. Nämndens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av anmälan ska därför upphävas och ärendet visas åter till nämnden för erforderlig åtgärd."