Ekonomi

Lågt utbud, låga räntor och politiska förändringar oroar mäklarna

Foto: Mäklarstatistik.

Foto: Mäklarstatistik.

Färsk rapport visar på fortsatt stigande huspriser, och oroade mäklare varnar för att en bubbla kan spricka.

Förra veckan noterade Statistiska Centralbyrån fortsatta prisuppgångar på bostadsmarknaden. Och dagens rapport från Mäklarstatistik visar delvis på samma trend, huspriserna har enligt deras siffror stigit med två procent den senaste tremånadersperioden - vilket kan jämföras med SCB:s fyraprocentiga notering.

Att prishöjningarna fortsätter beror till stor del på det låga utbudet. Trots att augusti normalt sett är den månad med störst utbud, eftersom många väljer att flytta till hösten, så är det rekordlågt just nu.

- Nu drar marknaden igång igen. Dock är utbudet rekordlågt och tillströmningen av nya bostäder till salu är lägre än normalt. Samtidigt leder bostadsbrist och låga räntor till en fortsatt stark efterfrågan. Mycket av det som kommer ut på marknaden säljs snabbt, ibland redan innan visning. Just nu finns det inget som tyder på att högtrycket kommer att svalna, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

Det låga utbudet på marknaden i kombination med låga boräntor och en bostadspolitik som kommer att präglas av begränsningar framöver har nu börjat få mäklarna att reagera och oroa sig för att en bostadsbubbla riskerar spräckas. Igår uttalade sig bland annat vd Erik Olsson, på Erik Olsson Fastighetsförmedling, om den politik som diskuteras framöver.

– Går politikerna in och gör för kraftfulla åtgärder kan vi få en bubbla som spricker, säger han till SVD Näringsliv.

De åtgärder han talar om är bland annat skattehöjningar, amorteringskravet och det minskade ränteavdraget.

Mäklarstatistiks rapport visar att huspriserna ökade mest på Gotland med 15 procent, och i Västerbotten med 7 procent. Endast Jämtland och Värmland backade, och då med -2 respektive -1 procent.