Lägre förväntningar på bostadspriserna

Lägre förväntningar på bostadspriserna

Foto: Marlén Eskilsson.

Andelen som tror på fallande huspriser framöver ökar, men motsatt grupp är fortfarande i majoritet.

Hushållen vågar inte riktigt lita på bostadsprisernas fortsatta uppgång. Enligt en färsk undersökning från SEB har förväntningarna på priserna sänkts med hela 11 enheter under senaste månad och boprisindikatorn ligger nu på 22. Indikatorn utgörs av skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

- Efter stigande boprisförväntningar under nästan hela året kom det en tydlig sättning den här månaden. Hushållens inställning har troligen påverkats av fortsatta rapporter om svårsålda bostäder, i synnerhet nyproduktion. Det är för tidigt att säga om det här är ett trendskifte nedåt eller om den långsiktigt uppåtgående trenden fortsätter, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Totalt tror nu 48 procent på stigande priser det kommande året, 26 procent på fallande och 19 procent på oförändrade.

Hushållens syn på reporäntan är att den kommer att ligga på 0,12 procent om ett år - vilket är ett lägre värde än förra månaden.