Ekonomi, Checklista, Tomt

Checklista inför tomtköpet

Tomt med gammalt hus på som rivs - sedan byggs nytt.

Tomt med gammalt hus på som rivs - sedan byggs nytt. Foto: Fintling

Kontrollera det här innan du köper tomten:

- Får tomten verkligen bebyggas? Lita inte på säljarens uppgifter. Gå till kommunens stadsbyggnadskontor och ta reda på de bestämmelser som gäller för tomten i fråga.

- Hur dyrt blir det att bygga på tomten, är marken lämplig? Behöver du spränga eller påla blir det dyrare. Har du råd med det?

- Får du bygga det du vill bygga på tomten? Hur stor byggnad och antal våningar mm tillåter detaljplanen?

- Hur nära är det till skolor, vårdcentral, mataffär, bibliotek m m?

- Finns det bra kommunikationer; tåg, busshållsplats m m?

- Hur nära är det till grönmråden?

- Hur är omgivningen planerad för framtiden? Ska andra hus byggas i närheten eller ska det dras vägar förbi den tänkta husknuten?

- Finns det något servitut som belastar fastigheten? Lantmäteriet har information om servitut i fastigheter.

- Är tomten pantsatt? Lantmäteriet har uppgifter om fastighetsbevis (tidigare hette det gravationsbevis) för den aktuella tomten.

- Är säljaren verkligen ägare till tomten? Personen i fråga är skyldig att bevisa detta.

- Vilka kostnader kommer att tillkomma?

Nedanstående är kostnader som kan tillkomma:

- Avstyckning, går på timtaxa eller fast pris, hamnar ofta mellan 15 000 och 20 000 kr.

- Geoteknisk markundersökning, om tomten verkar svår att bebygga, t ex berg eller lera.

- Gatubyggnadskostnad, mellan 35 000 kr och 50 000 kr.

- Anslutning av vatten och avlopp, avgift kan krävas helt eller delvis. Hel avgift ofta runt 100 000 kr, men varierar mycket.

- Anslutning av elledningar, varierar, kan kosta mellan 10 000 kr - 20 000 kr.

- Lagfart, gravationsbevis, 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i avgift.

- Inskrivning av pantbrev, 2% av köpeskillingen.

Se till att du vet vad som ingår för just den tomt du är intresserad av.