Checklista, Ekonomi, Tomt

Checklista köpa tomt

När du hittar en ledig tomt finns det en hel del saker du bör kontrollera.

När du hittar en ledig tomt finns det en hel del saker du bör kontrollera. Foto: Marlén Eskilsson

När du har hittat en intressant tomt som du funderar på att köpa bör du kontrollera en hel del saker först för att veta vad det är du köper och vad det kommer att kosta i slutändan.

Här listar vi saker du bör kontrollera innan du köper en tomt:

✔︎ Får tomten verkligen bebyggas? Lita inte på säljarens uppgifter. Gå till kommunens stadsbyggnadskontor och ta reda på de bestämmelser som gäller för tomten i fråga.

✔︎ Hur dyrt blir det att bygga på tomten, är marken lämplig? Behöver du spränga eller påla blir det dyrare. Har du råd med det? Gör en geoteknisk markundersökning. 

✔︎ Kontrollera detaljplanen. Får du bygga det du vill bygga på tomten? Hur stor byggnad och antal våningar mm tillåter detaljplanen?

✔︎ Hur nära är det till skolor, vårdcentral, mataffär, bibliotek m m?

✔︎ Finns det bra kommunikationer; tåg, busshållsplats m m? Avståndet till bekvämligheter är avgörande för trivseln när du bor i huset.

✔︎ Hur nära är det till grönmråden?

✔︎ Hur är omgivningen planerad för framtiden? Ska andra hus byggas i närheten eller ska det dras vägar förbi den tänkta husknuten? Kommunens stadsbyggnadskontor kan besvara den frågan.

✔︎ Finns det något servitut som belastar fastigheten? Lantmäteriet har information om servitut i fastigheter.

✔︎ Är tomten pantsatt? Lantmäteriet har uppgifter om fastighetsbevis (tidigare hette det gravationsbevis) för den aktuella tomten.

✔︎ Är säljaren verkligen ägare till tomten? Personen i fråga är skyldig att bevisa detta.

✔︎ Vilka kostnader kommer att tillkomma?

Nedanstående är kostnader som kan tillkomma:

✔︎ Avstyckning, går på timtaxa eller fast pris, hamnar ofta mellan 50 000 och 26.

Läs mer: Vad kostar det att stycka av en tomt?

✔︎ Geoteknisk markundersökning, om tomten verkar svår att bebygga, t ex berg eller lera. Kostnaden kan hamna runt 20 000-25 000 kr. Läs mer: Geoteknisk markundersöknng - fakta, pris, tid

✔︎ Gatubyggnadskostnad, mellan 35 000 kr och 50 000 kr.

✔︎ Anslutning av vatten och avlopp, avgift kan krävas helt eller delvis. Hel avgift ofta runt 100 000 kr-200 000 kr, men varierar mycket.

Läs mer: Kostnaderna som kan tillkomma när du köper tomt

✔︎ Anslutning av elledningar, kostnaden varierar, exempel: 36 350 kr hos E.ON.

✔︎ Lagfart, fastighetsbevis, 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i avgift.

✔︎ Inskrivning av pantbrev, 2% av köpeskillingen.

Se till att du vet vad som ingår för just den tomt du är intresserad av.