Ekonomi

Kraftig ökning för köp av hushållsnära tjänster

Kraftig ökning för köp av hushållsnära tjänster

Fusket minskar och allt fler nyttjar RUT för att köpa hushållsnära tjänster. 2011 visar på en ökning för både RUT och ROT och inget tyder på att trenden minskar.

2011 verkar ha varit året då svenskarna verkligen omfamnade RUT-avdraget. 416 000 hushåll valde att köpa hushållsnära tjänster så som exempelvis städning, snöröjning och barnpassning, vilket är en ökning med hela 27 procent jämfört med 2010. Och Skatteverket ser inga tecken på att detta håller på och stanna av, snarare fortsätter tillväxten. 

Främst är det personer i Stockholms, Hallands och Skånes län som väljer RUT. Vanligast är fortfarande skattereduktion för städning, denna tjänst utgör nästan 90 procent. Därefter kommer snöröjning och trädgårdsarbete på en god andraplats.

RUT och ROT kom till som ett försök att städa upp i branschen och bli av med svartjobb, RUT-avdraget skulle dessutom skapa en ny marknad med nya arbetstillfällen. Även dessa delar har utretts och visar på att svartarbetet minskat med tio procent, kanske mer. Dock är det svårt att dra exakta slutsatser utifrån statistiken eftersom det finns flera omständigheter som påverkar den här siffran. 

Det är även fler som nyttjat ROT-avdraget men här är ökningen från året före mer blygsam: 5 procent - Skatteverket betalade ut 13,8 miljarder kronor för ROT-avdrag under 2011 jämfört med 13,5 miljarder under 2010. Dock är det fortfarande fler som nyttjar ROT än RUT, nästan dubbelt så många.

Vad tycker du om skattereduktionen? Känner du igen dig i siffrorna som presenteras här? Kommentera gärna.