Byggahus.se

ROT avdrag - måste man kunna redovisa kostnad för material?

Status:
Stängd
 1. B
  Medlem · STOCKHOLM · 1 inlägg

  ByggBo1959

  Medlem
  Jag har anlitat många entreprenörer under senaste åren och då använt ROT avdrag utan problem.

  Jag anlitade nu en målarfirma som målade mitt hus och arbetet är berättigat för ROT avdrag.

  Målarfirman målade huset, jag tillhandahöll färgen. Jag är mycket nöjd med arbetet. Färgen har jag fått från min far för några år sedan som inte lever längre.

  På fakturan som företaget sänder till mig står därför enbart arbetskostnad angivet.

  Företaget kontaktar mig då skatteverket kräver att kostnaden för materialinköp måste verifieras. Företaget kräver att jag sänder in kvitto eller faktura för färgen till Skatteverket. Jag tror först att det är ett språkligt missförstånd mellan företaget och Skatteverket. Jag kontaktar därför Skatteverket som påstår att jag måste redovisa kvitto/faktura för färgen (materialkostnad) annars riskerar jag att få ROT ansökan avslagen!

  Detta innebär att beställaren av en ROT tjänst måste spara på alla kvitton på material som kan tänkas användas framöver vid ett arbete där man önskar begära få ROT avdrag.

  Jag har flera gånger frågat Skatteverket vad de vill uppnå med denna kontroll. Det finns rykten om att företag redovisar kostnad för material som arbetskostnad och därmed få ersättning som ROT avdrag inte omfattar. Men åter igen - även om jag skulle kunna redovisa kvitto för mina materialinköp, vad bevisar det?

  I mitt fall har jag inget kvitto så hur gör jag då?

  Jag har fått följande svar från Skatteverket:
  "Det finns inte någon lagtext som säger att du som köpare är skyldig att styrka inköp av material, utföraren har bevisbördan på att det inte ingår material enligt prop. 2008/09:77 sidan 39-44. Utföraren har i detta fall sagt att du ska stå material och för att säkerställa detta har hon bett dig att skicka in underlag som styrker att du har köpt materialet. Enligt 67 kap 18 § 2 st IL framgår att material inte får ingå."

  Jag tycker att detta blir paragrafrytteri. Å ena sidan finns inget krav på jag skall styrka inköp av material men å andra sidan skall jag bevisa att kostnad för material inte ingår i entreprenörens faktura om materialkostnad inte finns angivet där. Dvs. jag skall bevisa att entreprenören inte har sänt en faktura där även materialkostnad har lagts in. OK, vad visar då kvitton från min sida? Inget hävdar jag för att även om jag kan visa kvitton så kan entreprenören fortfarande mygla och fakturera fler timmar än arbetet omfattade för att få ROT avdrag även för kostnader som ROT avdrag inte avser.

  Lägg hellre ned tid på att granska dagböcker, tidsredovisning som företaget har för att kontrollera att angivna timmar stämmer!
   
 2. GoForIt
  Medlem · Jönköpings · 5 166 inlägg

  GoForIt

  Medlem
  Gör du en skrivelse in till Skatteverket där du skriver precis som du gjort här (att du fått färgen av din avlidne far) så borde man kunna ta det. Har man vägrat det alltså?

  Jag tycker det är mycket bra att Skatteverket äntligen börjar att försöka stävja lite av allt det fusk som förekommer (det är inga rykten, det kan jag lova dig) med hanteringen av material.

  Det finns inget krav på utföraren att det ska kunna redovisas angivna timmar eller föras tidsredovisning/dagböcker. Förslag på detta har diskuterats nyligen.
   
 3. C
  Medlem · 14 342 inlägg
  Instämmer med GoForIt. Om man översätter handläggarens svar till vanlig svenska så säger de i princip att de vill kolla mig dig att hanverkarens uppgift om att du tillhandahållit materialet stämmer. "Underlag som styrker" innebär inte alls nödvändigtvis kvitto. Förklara på enklaste sätt och om de inte tycker att det duger får de återkomma.
   
 4. G
  Anonym

  gäst

  Anonym
  Ett handskrivet dokument som beskriver situationen underskrivet av både dig och ett vittne som är insatt bör gälla som underlag för att styrka din materialanskaffning.
   
 5. J
  Medlem · Stockholmia · 23 inlägg

  jaanabobo

  Medlem
  Jag fick i januari till slut rätt över Skatteverket efter flera överklagande men det har krävts många timmar för att skriva alla brev som krävs. När jag talade med en av cheferna på Skatteverket hade han samma situation. Han köpte för några år sedan kakel till ett mycket bra pris dock så sparade han inte kvittot så nu vet han själv inte hur han skall göra för att få ROT avdrag ... Detta borde beskrivas bättre på Skatteverkets hemsida och sedan borde alla entreprenörer ha en skyldighet att upplysa kunden om att de måste kunna redovisa kvitto på material. Sedan tycker jag i grund och botten att det är en meningslös kontroll. Vad säger en kontroll av kvitto? Jo, att någon har handlat material för en viss kostnad. Det betyder inte med automatik att detta material har använts vid arbetet. Entreprenören kan fortfarande fuska och redovisa materialkostnad som arbetstid även om kunden visar upp kvitton från ett tidigare arbete. Kontroll är bra men kontroll som inte avslöjar fuskare är bara slöseri med tid för alla berörda. Dessutom kan entreprenören och kunden blåsa Skatteverket genom att man anger för många arbetade timmar. Sedan delar man på "vinsten" ... förloraren blir skattebetalarna som får subventionera för mycket av ROT avdraget.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.