ByggahusTV, Fukt

Kontrollera källaren vid husvisning

När du funderar på att köpa ett hus och går på husvisning gäller det att undersöka huset ordentligt. Vissa saker kan du faktiskt kontrollera själv. Här visar Pia Engman vad du bör vara uppmärksam på i en källare.

I det här avsnittet av ByggahusTV visar Pia Engman som jobbar som besiktningsman vid Eminenta vad du bör titta på i en källare, om du är på husvisning.

– Jag brukar titta på det där lilla svarta hjulet på vattenmätaren och se om den rör sig, för det ska till ganska lite vatten som rör sig i systemet för att den ska börja snurra. Och snurrar det hjulet utan att vi har någon kran som står och droppar, eller en toalett som rinner lite och naturligtvis utan att tvättmaskin eller diskmaskin är igång, så rinner det vatten någonstans.

Vattenmätare
Det svarta hjulet på vattenmätaren snurrar.

Hittar en riskkonstruktion i källaren

Pia visar ett ställe i källaren där väggen har öppnats efter en tidigare fuktskada och vi kan se att det är träreglar i väggen, det är vanligt i gamla källare. De ligger mot betongplattan utan fuktskydd, vilket innebär att de kan suga fukt från golvet.

Dessutom kan man se att det är lite grönaktigt virke, så det är förmodligen tryckimpregnerat. Gammalt virke som är tryckimpregnerat kan reagera med fukten och börja lukta illa. Så det här är vad vi kallar en riskkonstruktion.

Riskkonstruktion
Pia hittar en riskkonstruktion i källaren.

Titta efter mikrobiell påväxt

I fönstret här, både i smygen, fönsterbågen och karmen kan vi se att det finns så kallad mikrobiell påväxt.

Det är ett tecken på att vi har en hög luftfuktighet i rummet. Det kan bero på naturliga orsaker till följd av luftens fuktinnehåll och temperaturen här nere, eller på att vi har ett onormalt fukttillskott.

Detta är dessutom i en tvättstuga, där det blir fuktigare än i andra rum. Här bör man undersöka närmare för att konstatera vad den mikrobiella påväxten kommer ifrån och hur länge den funnits där.

Mikrobiell påväxt i fönsterkarm
Pia drar fingret över svartmögel i fönsterkarmen.

Finns behov av att dränera om?

Pia visar sedan hur en väldigt fuktpåverkad källarvägg ser ut som finns i den här källaren.

Det är viktigt att komma ihåg när man ser sådant här att det kan vara gamla skador. Det kan vara så att källaren är omdränerad men att det fortfarande ser ut så här.

Det kan vara bra att ta reda på om det är gamla skador, är källaren omdränerad eller har vi ett omdräneringsbehov här.

Det kan också vara så att sådana här skador beror på andra saker än att fuktisoleringen på utsidan av väggen och dräneringen är gammal - till exempel att man har ett läckage i en vattenledning eller avloppsledning.

Är det väldigt lokalt så är det större sannolikhet att man har ett läckande rör någonstans än att det är allmänt nedsatt funktion på fuktisolering och dränering.

Färg lossnat från vägg
Källarväggen är eller har varit fuktpåvekad.

Pia hittar en möjlig läcka

På ett ställe har putsen släppt helt och hållet från väggen, Pia visar. När vi knackar så här så hör vi att den sitter helt löst. 

– Här skulle jag säga att det är så mycket att vi behöver ta reda på vad orsaken är till de här skadorna och vad behöver vi göra åt det.

Puts lossnat från vägg

Du kanske också är intresserad av att läsa mer om luftfuktighet i vår guide om luftfuktighet inomhus.