Juridik

Konkurrensverket djupgranskar köpet av Hemnet

Schibsteds köp av Hemnet ger dem en dominerande ställning på bostadsannonsmarknaden.

Schibsteds köp av Hemnet ger dem en dominerande ställning på bostadsannonsmarknaden.

En inledande undersökning tyder på att Schibsteds köp av Hemnet kan vara konkurrenshämmande och leda till försämringar för konsumenterna. En fördjupad undersökning har därför inletts.

I slutet av hösten förra året gick Konkurrensverket ut med information om att myndigheten tänkte granska mediakoncernen Schibsteds köp av Hemnet. Att Hemnet och Blocket Bostad får samma ägare och den dominerande ställning det medför på marknaden uppgavs vara orsaken. Nu i dagarna inleddes den fördjupade granskningen.

- Den inledande undersökningen indikerar att företagskoncentrationen kan komma att påtagligt hämma konkurrensen och leda till försämringar för konsumenterna. För att kunna ta slutlig ställning krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en så kallad särskild undersökning, skriver Konkurrensverket.

I beslutet går att läsa att många uttryckt oro inför köpet. Mäklarna oroar sig över att det enda stora alternativet till Hemnet ska försvinna, men även över prishöjningar och att det sammanslagna företaget kommer att ta över tjänster som annars erbjuds av mäklare. Aktörer för digital annonsering oroar sig istället över den data om konsumentbeteenden som företaget kommer att få och hur det kan komma att ge en konkurrensfördel. Slutligen nämns även farhågor för bundlade tjänster och inlåsningseffekter.

Den fördjupade undersökningen förväntas pågå i tre månader. Därefter ska Konkurrensverket meddela sitt beslut.

- Senast den 9 juni 2016 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Stockholms tingsrätt, skriver myndigheten.

Konkurrensverket har tidigare fattat beslut i en stor affär på bostadsmarknaden. Då var det Fastighetsbyråns ägare Swedbank som ville förvärva Svensk Fastighetsförmedling, men Konkurrensverket sade nej och fick även rätt i domstol.