Ekonomi

Inget trendbrott för huspriserna

Prisutvecklingen det senaste året för hela landet.

Prisutvecklingen det senaste året för hela landet. Källa: SCB.

Huspriserna fortsätter att stiga i majoriteten av landets län.

Årets sista rapport för huspriserna före amorteringskravets införande är här och visar på en fortsatt stabil ökning på 2 procent för de senaste 3 månaderna, prisökningen avser mars-maj och är i kontrast till föregående tremånadersperiod december-februari. Prisökningarna återfinns enligt Statistiska Centralbyrån i 17 av landets 21 län, medan 3 stycken istället redovisar minskade huspriser.

Störst prisökning återfinns på Gotland (+9 procent), i Gävle (+6 procent) samt Västerbotten och Blekinge (+5 procent). På minuslistan hittar vi Västernorrland (-5 procent), Värmland (-3 procent) och Östergötland (-2 procent). Stillastående priser redovisas i Kalmar.

I samtliga tre storstadsområden - Stockholm, Göteborg och Malmö - har huspriserna stigit med tre procent under senaste tremånadersperioden.

På årsbasis har priserna stigit med 11 procent.