Inget nytt hus från försäkringsbolaget

Deras hus brann ner, saneringen drog ut på tiden och nu vägrar försäkringsbolaget bekosta ett nytt hus.

Två år, inom den tiden borde ett nytt hus ha byggts och stått färdigt för att familjen Wassgården skulle få ut sina försäkringspengar efter husbranden. Nu står de utan hus på grund av att en sanering drog ut på tiden trots att det var försäkringsbolaget som valde saneringsföretag. I en artikel i Dalademokraten berättar familjen om processen från brand till dags dato.

Enligt familjen själva är det slarv och fusk från saneringsbolaget som gjort att nybygget dragit ut på tiden. Under tiden som de inte gjort iordning nedre planet har släckvattnet stått högt och det har bildats mögel. Familjen var därför oroliga för sin hälsa när försäkringsbolaget sade att de ville bygga upp husets undervåning och bygga klart resten på den efter det att undervåningen sanerats. De undersökte saken via advokat och advokaten rådde dem slutligen att tacka ja eftersom försäkringsbolaget skulle få ta smällen om det började växa mögel i nya huset.

Men försäkringsbolaget meddelade då via e-post att de inte kunde bekosta ett nytt hus då det inte skulle stå klart inom två år från olyckan. Husbygget skulle dra över tiden med 30 dagar och därför täckte inte längre försäkringen projektet. Istället ville försäkringsbolaget lösa in deras lån. Familjen menar å andra sidan att det vilar på försäkringsbolaget axlar att byggstart dragit ut på tiden och att de därför bör ta sitt ansvar.