Ekonomi

Huspriserna ökar kontinuerligt

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Grafik: SCB.

Färsk statistik visar att huspriserna fortsätter att klättra uppåt.

Senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar en 1-procentig uppgång för huspriserna under tremånadersperioden december-februari. Utvecklingen är ungefär densamma som vi sett senaste året - med undantag för ett kort uppehåll strax efter införandet av amorteringskravet - och innebär att de på årsbasis stigit 9 procent.

Kraftigast ökning under tremånadersperioden ovan var det i Kronoberg och på Gotland som bägge visar +6 procent. Samtidigt redovisar fyra län sjunkande priser, varav den största prisnedgången återfinns i Jämtland där huspriserna sjunk med 7 procent. Även Gävleborg, Kalmar och Västmanland redovisar minus.

I majoriteten av länen är det dock plussiffror. Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 14 av Sveriges 21 län. Plus noteras också i storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg där priserna stiger mellan 1 och 3 procent.