Huspriserna vänder nedåt

Bostadsmarknaden är sval just nu och det avspeglas på huspriserna.

Priserna på småhus står still sett till årsbasis, men sjunker med 1 procent när man jämför senaste tremånadersperioden med den före. Sjunkande priser redovisas i totalt 10 av landets 21 län.

Siffrorna från Statistiska Centralbyrån visar dock på ganska stora kontraster. Medan de sjunker med 4-5 procent i Västernorrland, Östergötland och Jämtland, ökar de samtidigt med ungefär lika mycket i Blekinge och Norrbotten. Dock ökar priserna bara i totalt 4 län.

Dagsfärska siffror från Mäklarstatistik visar också på en sval bostadsmarknad. Deras statistik visar att huspriserna sjunkit med 1 procent senaste tremånadersperioden, och att bostadsrättspriserna tappar 2 procent.

Även utbudet av bostäder är svalt. Mäklarna ser dock med tillförsikt på framtiden.

- Utbudet är just nu lägre än förra året. Dock var det ett extraordinärt år med införandet av det skärpta amorteringskravet 1 mars och rekordhögt utbud inför det. Utbudet sjönk sedan i mars. I år kommer vi förmodligen ha motsatt utveckling, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Snittpriset du får betala för ett hus i Sverige idag är 3 miljoner kronor.