Ekonomi

SCB: Huspriserna stiger

Många län går plus i statistiken när det kommer till huspriserna senaste tremånadersperioden.

Huspriserna stiger i 13 av landets 21 län enligt senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån, medan endast 4 län visar på sjunkande siffror. Dalarna tar täten med en 8-procentig uppgång senaste tremånadersperioden, med Gotland i hasorna på +6 procent.

Det är som sagt bara 4 län som redovisar sjunkande priser, men å andra sidan är den nedåtgående trenden där ganska kraftig. Norrbotten går -9 procent, Jämtland -5 procent, Uppsala -4 procent och Kronoberg -1 procent.

I riket som helhet stiger priserna 1 procent mellan de två senaste tremånadersperioderna. Snittpriset för ett hus i Sverige idag ligger på 3 miljoner kronor.

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående år

Län

       

Stockholm

1 398 1,37 0 -1

Uppsala

323 1,53 -4 -2

Södermanland

332 1,62 +1 +3

Östergötland

441 1,67 0 +1

Jönköping

372 1,72 0 0

Kronoberg

203 1,69 -1 0

Kalmar

370 1,70 +3 +5

Gotland

58 1,64 +6 +5

Blekinge

205 1,80 +1 +6

Skåne

1 571 1,67 +1 +4

Halland

402 1,57 0 +2

Västra Götaland

1 645 1,63 +2 +3

Värmland

299 1,69 +3 +6

Örebro

338 1,66 +3 +6

Västmanland

271 1,61 +4 -1

Dalarna

282 1,70 +8 +4

Gävleborg

322 1,74 +2 +3

Västernorrland

219 1,69 +2 -1

Jämtland

113 1,71 -5 +1

Västerbotten

258 1,68 +1 0

Norrbotten

259 1,72 -9 -7

Storstadsområde

       

Stor-Stockholm

1 398 1,37 0 -1

Stor-Göteborg

866 1,54 +1 +1

Stor-Malmö

660 1,61 +2 +5

Hela landet

9 681 1,62 +1 +2