Ekonomi

Hushållens olika kostnader utredda

Konsumentverket har tagit reda på vad hushållen har för olika kostnader och hur dessa kan sänkas.

Med hjälp av olika beräkningsmetoder har Konsumentverket undersökt hur hushållens olika kostnader ser ut. Siffrorna har sammanställts i broschyren Koll på pengarna 2016, tillsammans med en rad tips om hur du kan sänka din egen levnadskostnad.

- Syftet är att du ska kunna använda broschyren för att jämföra dina egna kostnader och den är ett stöd för den som vill få koll på sin ekonomi och göra en budget, förklarar Konsumentverket.

Bland annat kan du läsa dig till att bostaden ofta utgör den största kostnadsposten för ett hushåll samt hur mycket det beräknas kosta att flytta hemifrån. Främst fokuserar broschyren på råd som är tänkta att hjälpa dig få en bättre förståelse för vilka kostnader som du måste ta hänsyn till, och hur du kan sänka dessa.

- Det finns också checklistor som kan vara till hjälp när du flyttar hemifrån eller när du ska titta över dina försäkringar, skriver Konsumentverket.

Här hittar du hela broschyren (PDF).