Ekonomi

Hushållens förväntningar rör sig mot stillastående priser

Färre tror på stigande bostadspriser trots slopat amorteringskrav.

Experter trodde att Finansinspektionens besked om slopat amorteringskrav skulle göra bilden av bostadspriserna mer positiv bland hushållen, men enligt SEB:s Bopridindikator backar hushållens förväntningar från 77 till 73 procent. Det innebär dock att det fortfarande är en majoritet som tror på stigande priser framöver.

- När Finansinspektionen meddelade att planerna på ett amorteringskrav läggs på is, förväntade sig många att boprisförväntningarna skulle dra iväg uppåt. Nu ser vi att de i stället dämpats något även om nivån fortfarande är mycket hög, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Samtidigt som förväntningarna backar med 4 procent, visar resultatet också att allt färre tror på fallande priser - här har siffrorna gått från 10 till 8 procent. Kvar finns de som tror på stillastående priser och denna siffran ökar således från 3 till 12 procent.