Hushållen tror att nu är bästa köptillfället

Stark tro på höga bostadspriser, även om ett år.

Hushållen tror på fortsatta prisuppgångar.

Hushållen tror på fortsatta prisuppgångar. Foto: Marlén Eskilsson

Coronans andra våg har inte mattat av hushållens förväntningar på bostadspriserna. Man tror att både priserna på bostadsrätter och priserna på hus kommer att stiga framöver, och en klar majoritet anser att bästa köptillfället är just nu.

Endast 5 procent räknar med sjunkande huspriser om ett år. Siffran som tror motsatsen är 57 procent. Övriga tror att priserna kommer att ligga kvar på samma nivå som nu.

Vidare är det all time high för att nu är bästa köptillfället.

Siffrorna kommer från en färsk undersökning som analysföretaget Skop genomfört. Deras docent Örjan Hultåker menar på att det finns en problematik i att hushållen har uppskruvade förväntningar.

- Det driver upp bostadspriserna. De som tror att bostadspriserna fortsatt går upp är beredda att skynda på budgivningen och betala litet extra för att undvika de framtida prisökningarna. Men någon gång kommer den uppåtriktade trenden att brytas och eftersom den inte återspeglar en förbättrad hushållsekonomi så finns det ett tak där trenden bryts och då blir fallet desto större när de uppskruvade förväntningarna avstannar.

Corona påverkade dock bostadspriserna en kort tid i våras. I början av pandemin trodde majoriteten - 52 procent - att man bör avvakta med bostadsaffärer. Men det återgick snabbt till det normala. Samma siffra nu är 16 procent. 

- Frågan är vad som kan kyla av bostadsmarknaden när inte ens coronans andravåg håller emot de stigande förväntningarna på prisuppgångar för bostadsrätter och villor, säger Örjan Hultåker.