Hushållen överens: Unga har det svårast på bostadsmarknaden

Hushållen överens: Unga har det svårast på bostadsmarknaden

Foto: SBAB.

Den grupp som bör prioriteras på bostadsmarknaden menar hushållen är de yngre generationerna.

Både unga och äldre anser att de yngre generationerna har en svårare situation på bostadsmarknaden idag än de generationer som verkat på den före dem. Hälften av de i åldern 30-44 år anser att detta stämmer in på dem, enligt en undersökning som SBAB genomfört.

Samtliga tillfrågade oavsett ålderskategori tycker också att det är de yngre generationerna som bör prioriteras på bostadsmarknaden. Detta trots att även andra grupper upplever problem på rådande bostadsmarknad - exempelvis finns det inlåsningseffekter för äldre som vill flytta till mindre bostad.

Vilken grupp anser du bör prioriteras på bostadsmarknaden?  

30 – 44 år 45 – 59 år 60 +
1. Unga 1. Unga 1. Unga
2. Alla grupper 2. Alla grupper 2. Alla grupper
3. Ingen 3. Äldre/Ingen 3. Äldre
4. Äldre/Separerade 4. Ungas föräldrar/ Äldre 4. Ingen
5. Ungas föräldrar   5. Ungas föräldrar

Problematiken som radas upp för de yngre generationerna handlar om bostadsbrist med få hyresrätter och dyr initial kostnad för att kunna köpa sig en bostad, höga hyror på andrahandsmarknaden och kreditrestriktioner. Detta gör att det bara är en viss grupp unga som har råd och möjlighet att flytta hemifrån.

- Alla generationer och individer brottas med egna och vitt skilda problem på bostadsmarknaden. Jag tycker att det är en aning hoppfullt ändå att det finns en samsyn kring att det är de ungas situation som bör förbättras. Man kan hoppas att de med makt att på riktigt underlätta situationen för de unga på bostadsmarknaden ser det som lika prioriterat som personerna i vår undersökning, säger Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB.