Husägare har störst familjer

Husägare har störst familjer

SCB har undersökt vilken boendeform som rymmer störst hushåll och i vilken kommun de största återfinns.

Statistiska Centralbyrån har jämfört hushållens storlek med boendeform och kommit fram till att de som bor i hus också är de som har störst hushåll. Husägare har i genomsnitt en familj som består av 2,7 personer, medan snittet för Sverige överlag, oberoende av bostadsform, är 2,2 personer per hushåll. I bostadsrätter är hushållen minst, om vi bortser från specialboenden, och består i snitt av 1,8 personer.

De allra största hushållen i Sverige hittar vi i Botkyrka, Salem, Knivsta och Ekerö med 2,7 personer per hushåll, medan de allra minsta på 1,9 personer per hushåll bor i Munkfors och Ljusnarsberg.

- Olikheter mellan kommuner kan förklaras av bostädernas storlek och antalet innevånare, samt av hur bostadsbeståndet ser ut, bostädernas storlek och tillgången på bostäder. Även befolkningens åldersstruktur i kommunen påverkar hushållsstorleken, skriver Statistiska Centralbyrån i rapporten.

När det kommer till ägda hus bor de största hushållen i Sundbyberg, 3,5 personer per hushåll, medan de minsta återigen återfinns i Ljusnarsberg men då med 2,1 personer per hushåll.